REZOLUŢIA CONSILIULUI NAŢIONAL DE CONDUCERE

ALMA MATER

Bucureşti, 19 iulie 2005

 

Întrunit la Bucureşti, CNC Alma Mater a analizat situaţia critică cu care se confruntă universităţile publice în contextul iniţiativelor legislative guvernamentale din ultimele două luni, precum şi al rectificării bugetare din luna iunie a.c.

                Prin urmare, CNC Alma Mater îşi declară totala dezaprobare faţă de politica « faptului împlinit » promovată în ultima vreme de Guvernul României care, sfidând legislaţia privitoare la parteneriatul social, a emis, fără consultarea sindicatelor, următoarele Hotărâri de Guvern şi Ordonanţe de Urgenţă :

 

Ř       HG privind organizarea doctoratului;

Ř       OU privind Legea calităţii în educaţie;

Ř       OU 63/2005 prin care se anulează indexarea din octombrie şi se blochează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante,cu consecinţe dezastruase pentru tinerii absolvenţi de facultate ;

Ř       OU 66/2005 prin care se interzic instituţiilor publice achiziţiile. 

 

De asemenea, CNC Alma Mater constată cu indignare faptul că atât OU 18/2005 cât şi Legea 138/2005 nu au fost acoperite financiar printr-o rectificare de buget privind finanţarea de bază, ceea ce a făcut imposibilă aplicarea lor în universităţi.

Pe cale de consecinţă, CNC Alma Mater cere, cu legitimă dreptate, o rectificare de buget de minimum 800 miliarde lei (80 milioane lei noi) la finanţarea de bază a universităţilor, în caz contrar fiind periclitată deschiderea anului universitar 2005-2006.

CNC Alma Mater declară, încă o dată, disponibilitatea membrilor săi de sindicat de a se implica în procesul de integrare a universităţilor româneşti în spaţiul european al învăţământului superior, atât din punctul de vedere al calităţii procesului de învăţământ şi a condiţiilor de muncă, cât şi al deontologiei profesionale. Totodată, considerând jignitoare afirmaţiile ministrului Miclea referitoare la moralitatea cadrelor didactice universitare, cât şi nerespectarea, de către acesta, a promisiunilor făcute privind finanţarea universităţilor, considerăm că se impune demisia de onoare a Domniei sale.   

CNC Alma Mater îşi reafirmă disponibilitatea de colaborare cu Consiliul Naţional al Rectorilor în spiritul unui parteneriat constructiv şi în interesul învăţământului superior.

CNC Alma Mater împuterniceşte BEX Alma Mater să ceară M.Ed.C. respectarea calendarului privind corectarea salarizării personalului din învăţământ, stabilit prin negocieri în cursul anului 2004, precum şi redeschiderea în regim de urgenţă a negocierilor privind o nouă grilă de salarizare.

CNC Alma Mater deleagă BEX Alma Mater să se adreseze M.Ed.C. privind rezolvarea problemelor de mai sus, având termen 30 iulie a.c.

În cazul în care politica guvernamentală de ignorare a sindicatelor continuă, CNC Alma Mater împuterniceşte BEX Alma Mater să întrerupă orice dialog cu reprezentanţii Guvernului României şi să declanşeze la 1 septembrie referendumul pentru intrare în grevă începând cu 1 octombrie 2005.