Bucureşti, 13 noiembrie 2005

 

 

COMENTARII LA PROIECTUL DE ACORD

 

 

 

Aştept de urgenţă, în scris, concluziile şi propunerile dumneavoastră asupra acestui proiect de acord! Termen pentru răspuns: LUNI 14 noiembrie, ora 12:00!

 

Cap.I : Dovedim, pentru prima dată, că ne interesează în primul rând condiţiile de muncă şi soarta elevilor şi studenţilor noştri.

 

Cap.II : creşterile se vor face în sumă egală pe toată grila, deci la bază ele reprezintă un procent de creştere mai mare al salariului de bază. De aceste creşteri beneficiază şi personalul TESA.

Menţionez că ministrul POGEA a menţionat că nu dă UN LEU ÎN PLUS PESTE 8% !!!

 

Cap.III : Am obţinut în plus, pentru personalul didactic din Alma Mater, recalcularea drepturilor salariale din perioada 2001 – 2004, datorită neintroducerii în salariul de bază a sporurilor de stabilitate şi stres.

Pledez ca aceste drepturi să se acorde DOAR sindicaliştilor!

 

Preşedintele BASESCU a propus ca la data de 1 iunie 2006 sindicatele şi echipa de negociere guvernamentală să facă evaluarea acestui acord! Astfel, pentru prima dată vom „controla” respectarea unui acord cu Guvernul României!

 

Stimaţi colegi, vă rog să transmiteţi în scris concluziile dumneavoastră, până luni 14 noiembrie, ora 12:00!

 

Pentru 2005 am obţinut:

1.     350 miliarde ROL la finanţarea de bază.

2.     Redistribuirea a 300 miliarde ROL la cheltuieli de capital (reparaţii cămine, dotări laboratoare, etc.)

3.     50 miliarde ROL pentru subvenţia la cămine pentru studenţi.

 

 

Preşedinte FNS Alma Mater,

Răzvan C. Bobulescu